تماس بگیرید

ابعاد کریستال: ۲ میلیمتر

ساختار کریستال : هگزاگونال
مدل : سنتز شده

ویژگی الکتریکی: رسانا و ابر رسانا

خلوص: ۹۹.۹۹۵%

لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی که به روش exfoliation می توان آنها را به صورت ورقه های دو بعدی جدا سازی نمود. دمای گذار این ابر رسانا ۶ کلوین می باشد.

Call Now Button