مواد شیمی آزمایشگاهیمشاهده همه

در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

ید

۶۰۰,۰۰۰ ریال۹۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

هیدروکسیل آمونیم کلراید

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

نیکل کلراید

۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

نقره نیترات

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

نشاسته (قابل حل)

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل رد

۷۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیلن بلو (محلول)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیلن بلو

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل گرین

۹۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل اورانژ (محلول)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل اورانژ

۷۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف لوگل

۶۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف مالاشیت گرین

۷۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف گیمسا(محلول)

۹۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف گیمسا

۴۸۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف کریستال ویولت

۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف کار من

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فهلینگ B

۴۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فهلینگ A

۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فوشین(محلول)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فوشین

۴۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فنل فتالئین (محلول)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فنل فتالئین

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف پیسین

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف تورنسل (محلول)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف تورنسل

۷۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف تنتورید

۶۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف برمو تیمول بلو(محلول)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف بروموکرزول گرین

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف بروموکروزول پرپل

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف برمو تیمول بلو(محلول)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

مس هیدروکسید

۵۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف آریو کروم بلاک تی

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

مس استات

۴۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

مس(پودر)

۶۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

مرکوریک اکسید

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

لیتیم نیترات

۵۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

لیتیم کلراید

۵۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

کواکس(۴دی متیل آمینوبنزالدئید)

۳۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

کلسیم کربنات

۵۰۰,۰۰۰ ریال

کالاهای سفارشیمشاهده همه

 

ما را در ایستاگرام دنبال کنید

ارائه مطالب مفید آموزشی ، محصولات ، خدمات ، تخفیفات و …

Induction Heating: کوره القایی: قوانین الکترومغناطیس ماکسول ۱-میدان الکتریکی متغیر موجب ایجاد یک میدان مغناطیسی متغیر می شود و ۲-میدان مغناطیسی متغیر، میدان الکتریکی متغیر بوجود می آورد. در ضمن میدان الکتریکی متغیر در اجسام رسانا منجر به ایجاد جریان الکتریکی می شود. حال کوره القایی چیست؟ کوره القایی یک سیملوله می باشد که یک جریان الکتریکی متناوب با سرعت زیاد (فرکانس بالا) از آن عبور می کند. پس چطوری گرم میکنه؟ جریان متغیر از سیملوله، یک میدان مغناطیسی متغیر در داخل سیملوله بوجود می آورد. این میدان مغناطیسی متغیر، یک جریان الکتریکی متغیر داخل جسم رسانای وسط سیملوله درست میکند. در اثر عبور جریان جسم داغ شده و نهایتا #ذوب می شود. #کوره_القایی ، توسط #امواج_الکترومغناطیسی #فلزات را ذوب می کند. #فروشگاه_اینترنتی #آموزش #ستاپ #فروشگاه_اینترنتی_ستاپ #فروشگاه_آنلاین #دانستنیهای_عجیب #دانستنی #دانشجویی #دانشگاه #دانشگاه_تهران #دانشکده_فیزیک #chemicalengineering
Induction Heating: کوره القایی: قوانین الکترومغناطیس ماکسول ۱-میدان الکتریکی متغیر موجب ایجاد یک میدان مغناطیسی متغیر می شود و ۲-میدان مغناطیسی متغیر، میدان الکتریکی متغیر بوجود می آورد. در ضمن میدان الکتریکی متغیر در اجسام رسانا منجر به ایجاد جریان الکتریکی می شود. حال کوره القایی چیست؟ کوره القایی یک سیملوله می باشد که یک جریان الکتریکی متناوب با سرعت زیاد (فرکانس بالا) از آن عبور می کند. پس چطوری گرم میکنه؟ جریان متغیر از سیملوله، یک میدان مغناطیسی متغیر در داخل سیملوله بوجود می آورد. این میدان مغناطیسی متغیر، یک جریان الکتریکی متغیر داخل جسم رسانای وسط سیملوله درست میکند. در اثر عبور جریان جسم داغ شده و نهایتا #ذوب می شود. #کوره_القایی ، توسط #امواج_الکترومغناطیسی #فلزات را ذوب می کند. #فروشگاه_اینترنتی #آموزش #ستاپ #فروشگاه_اینترنتی_ستاپ #فروشگاه_آنلاین #دانستنیهای_عجیب #دانستنی #دانشجویی #دانشگاه #دانشگاه_تهران #دانشکده_فیزیک #chemicalengineering
آمونیاک چیست؟ ( Ammonia ). این ترکیب، ماده ای غیر آلی و بی رنگ می باشد. فرم معمول مورد استفاده از این ماده به صورت مایع است و میزان بسیار بالایی از آن برای تولید کودهای نیتروژنه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید مواد شیمیایی مختلف (همانند نیتریک اسید) و استفاده در #صنایع_غذایی ، #داروسازی و #تولید_کاغذ از جمله کاربردهای فراوان این ماده در صنایع مختلف هستند. این ماده به سادگی به #مایع تبدیل می‌شود و تحت عنوان #آمونیاک مایع مورد استفاده گسترده قرار می گیرد. همچنین یکی از پر کاربرد ترین مواد در #تولیدات صنعتی ایالات متحده آمریکا نیز می‌باشد. آمونیاک مایع Ammonia محدوده مایع معقولی دارد (-۷۷ to -33 ◦C) و با استفاده از یخ خشک می‌توان آن را به سرعت به مایع تبدیل کرد.‌ک . نقطه جوش بالاتر این ماده در مقایسه با همنوع‌های سنگینترش ، نشان از وجود پیوند #هیدروژنی قوی در این ترکیب است ، وجود پیوند هیدروژنی قوی موجب بالا بودن گرمای #تبخیر آن نیز شده است. این عوامل باعث می شوند تا بتوان از این ترکیب علی رغم نقطه جوش پایینش در دمای اتاق به راحتی به صورت مایع استفاده کرد. آمونیاک مایع حلال خوبی برای ترکیبات آلی است ( همانند استرها ، آمین ها ، بنزن ، و الکل ها) . حلالی بهتر از آب برای ترکیبات آلی است اما برای ترکیبات غیرآلی حلال مناسبی نیست. #فروشگاه_اینترنتی_ستاپ #آمونیاک #آموزش #آزمایشگاهی #فروشگاه_آنلاین #ستاپ #فروشگاه_اینترنتی #chemicalengineering
آمونیاک چیست؟ ( Ammonia ). این ترکیب، ماده ای غیر آلی و بی رنگ می باشد. فرم معمول مورد استفاده از این ماده به صورت مایع است و میزان بسیار بالایی از آن برای تولید کودهای نیتروژنه مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید مواد شیمیایی مختلف (همانند نیتریک اسید) و استفاده در #صنایع_غذایی ، #داروسازی و #تولید_کاغذ از جمله کاربردهای فراوان این ماده در صنایع مختلف هستند. این ماده به سادگی به #مایع تبدیل می‌شود و تحت عنوان #آمونیاک مایع مورد استفاده گسترده قرار می گیرد. همچنین یکی از پر کاربرد ترین مواد در #تولیدات صنعتی ایالات متحده آمریکا نیز می‌باشد. آمونیاک مایع Ammonia محدوده مایع معقولی دارد (-۷۷ to -33 ◦C) و با استفاده از یخ خشک می‌توان آن را به سرعت به مایع تبدیل کرد.‌ک . نقطه جوش بالاتر این ماده در مقایسه با همنوع‌های سنگینترش ، نشان از وجود پیوند #هیدروژنی قوی در این ترکیب است ، وجود پیوند هیدروژنی قوی موجب بالا بودن گرمای #تبخیر آن نیز شده است. این عوامل باعث می شوند تا بتوان از این ترکیب علی رغم نقطه جوش پایینش در دمای اتاق به راحتی به صورت مایع استفاده کرد. آمونیاک مایع حلال خوبی برای ترکیبات آلی است ( همانند استرها ، آمین ها ، بنزن ، و الکل ها) . حلالی بهتر از آب برای ترکیبات آلی است اما برای ترکیبات غیرآلی حلال مناسبی نیست. #فروشگاه_اینترنتی_ستاپ #آمونیاک #آموزش #آزمایشگاهی #فروشگاه_آنلاین #ستاپ #فروشگاه_اینترنتی #chemicalengineering
پودر آلومینیوم پودر آلومینیوم همان آلومینیوم پودرشده است. این ماده در ابتدا توسط ابزار مکانیکی با استفاده از ماشین خرد کننده #سنگ_معدن به منظور ایجاد ذرات تولید شد. پس از آن، این ماده در فرایند اسپری کردن ( پاشیدن تحت فشار مایع بصورت پودر) آلومینیوم مذاب برای ایجاد ذرات #آلومینیوم پدیدار شد. این ماده به دست آمده به عنوان یک روکش یا رنگدانه به صورت ورقه استفاده می‌شود. آلومینیوم یک #فلز نقره‌ای مایل به سفید و سبک وزن، نرم و قابل انعطاف است. آلومینیوم فراوانترین فلز در پوسته زمین است، اما ترکیبات آلومینیوم به ندرت در طبیعت یافت می‌شود. آلومینیوم معمولا در مواد معدنی مانند بوکسیت و کریولیت یافت می‌شود که سیلیکاتهای آلومینیوم هستند. عدد اتمی آلومینیوم ۱۳ و نماد آن Al است. آلومینیوم در برابر فشار و بارهای سنگین مقاوم است و هنگامی که به درستی آلیاژ شود قدرتی شبیه به فولاد دارد. هدایت #الکتریکی آلومینیوم دو برابر مس است. آلومینیوم غیر سمی است و از این رو، از این ویژگی آلومینیوم برای بسته بندی مواد غذایی استفاده میشود. از روکش های متفاوتی از قبیل #رنگ، #لاک، پوشش‌های آلی یا پرسلان می‌توان بر روی آلومینیوم استفاده کرد. دمای ذوب: ۶۶۰.۳۲ درجه سانتی‌گراد دمای جوش: ۲۴۷۰ درجه سانتی‌گراد چگالی: ۲.۷۰ گرم بر سانتی متر مکعب کاربرد این ماده آلومینیوم به طور گسترده در جهان مدرن استفاده می‌شود. آلومینیوم دارای ویژگی های غیر معمول بسیاری است که کاربردهای مختلف فراوانی در حوزه های مختلف مانند حمل و نقل، دکور خانه و لوازم جانبی، ساختمان و غیره را برای فلز آلومینیوم در بر دارد. از ویژگی های آلومینیوم می‌توان به میزان خورندگی کم و دوام زیاد آلومینیوم اشاره کرد. به دلیل سبک بودن، قدرت زیاد آلومینیوم از آن در حمل و نقل هوایی، زمینی و آبی استفاده می‌شود. بسته به نوع استفاده، از این ماده همراه با روکش و یا بدون روکش استفاده می‌شود. هنگام تبخیر آلومینیوم در خلاء، آلومینیوم پوششی بسیار انعکاسی برای نور و گرما ایجاد می‌کند که این پوشش برخلاف پوشش نقره فرسوده نمی‌شود و از این پوشش آلومینیومی در موارد مختلفی از جمله آینه های تلسکوپ، کاغذ تزئینی، بسته بندی و اسباب بازی استفاده می‌شود. #فروشگاه_اینترنتی_ستاپ #فروشگاه_آنلاین #آموزش #ستاپ #آزمایشگاه #دانشجو #پودرآلومینیوم #پودر_آلومینیوم
پودر آلومینیوم پودر آلومینیوم همان آلومینیوم پودرشده است. این ماده در ابتدا توسط ابزار مکانیکی با استفاده از ماشین خرد کننده #سنگ_معدن به منظور ایجاد ذرات تولید شد. پس از آن، این ماده در فرایند اسپری کردن ( پاشیدن تحت فشار مایع بصورت پودر) آلومینیوم مذاب برای ایجاد ذرات #آلومینیوم پدیدار شد. این ماده به دست آمده به عنوان یک روکش یا رنگدانه به صورت ورقه استفاده می‌شود. آلومینیوم یک #فلز نقره‌ای مایل به سفید و سبک وزن، نرم و قابل انعطاف است. آلومینیوم فراوانترین فلز در پوسته زمین است، اما ترکیبات آلومینیوم به ندرت در طبیعت یافت می‌شود. آلومینیوم معمولا در مواد معدنی مانند بوکسیت و کریولیت یافت می‌شود که سیلیکاتهای آلومینیوم هستند. عدد اتمی آلومینیوم ۱۳ و نماد آن Al است. آلومینیوم در برابر فشار و بارهای سنگین مقاوم است و هنگامی که به درستی آلیاژ شود قدرتی شبیه به فولاد دارد. هدایت #الکتریکی آلومینیوم دو برابر مس است. آلومینیوم غیر سمی است و از این رو، از این ویژگی آلومینیوم برای بسته بندی مواد غذایی استفاده میشود. از روکش های متفاوتی از قبیل #رنگ، #لاک، پوشش‌های آلی یا پرسلان می‌توان بر روی آلومینیوم استفاده کرد. دمای ذوب: ۶۶۰.۳۲ درجه سانتی‌گراد دمای جوش: ۲۴۷۰ درجه سانتی‌گراد چگالی: ۲.۷۰ گرم بر سانتی متر مکعب کاربرد این ماده آلومینیوم به طور گسترده در جهان مدرن استفاده می‌شود. آلومینیوم دارای ویژگی های غیر معمول بسیاری است که کاربردهای مختلف فراوانی در حوزه های مختلف مانند حمل و نقل، دکور خانه و لوازم جانبی، ساختمان و غیره را برای فلز آلومینیوم در بر دارد. از ویژگی های آلومینیوم می‌توان به میزان خورندگی کم و دوام زیاد آلومینیوم اشاره کرد. به دلیل سبک بودن، قدرت زیاد آلومینیوم از آن در حمل و نقل هوایی، زمینی و آبی استفاده می‌شود. بسته به نوع استفاده، از این ماده همراه با روکش و یا بدون روکش استفاده می‌شود. هنگام تبخیر آلومینیوم در خلاء، آلومینیوم پوششی بسیار انعکاسی برای نور و گرما ایجاد می‌کند که این پوشش برخلاف پوشش نقره فرسوده نمی‌شود و از این پوشش آلومینیومی در موارد مختلفی از جمله آینه های تلسکوپ، کاغذ تزئینی، بسته بندی و اسباب بازی استفاده می‌شود. #فروشگاه_اینترنتی_ستاپ #فروشگاه_آنلاین #آموزش #ستاپ #آزمایشگاه #دانشجو #پودرآلومینیوم #پودر_آلومینیوم
معرف مالاشیت گرین مالاشیت گرینC23H25ClN2 (به انگلیسی: Malachite green) با فرمول شیمیایی C23H25ClN2 (chloride) یک ترکیب #شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۵۱۳۹۸۳۴ است؛ که جرم مولی آن ۳۶۴٫۹۱۱ گرم بر مول می‌باشد. مالاشیت گرین یکی از فراورده‌های #رنگی آنیلین است. این ماده به‌عنوان یک ترکیب جهش‌زا و #سرطان‌زا شناخته‌شده است. بکار بردن این #دارو، برای ماهیانی که به مصرف انسان می‌رسند، سرطان‌زا بودن وتراتوژن بودن مالاشیت گرین در سال ۱۹۹۱ توسط FDA تایید شد، ممنوع شده است. مالاشیت.گرین malachite green به عنوان ماده بسیار موثر در درمان #عفونت‌های‌ #قارچی ماهی‌ها و تخم‌های آنها شناخته شده است . به علاوه مالاشیت‌گرین malachite green می‌تواند بر روی #انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای آب شور و شیرین نیز موثر واقع شود. . مواردی که از تاثیر مالاشیت گرین MALACHITE GREEN یاد شده عبارتند از: ایکتیوفتینوس Ichthyophthinus (freshwater Ich) یا بیماری سفید یا ایک اب شیرین ، کاسترا Costra ، ، شیلو دونلا یا کیلودونلا Chilodonella ، آمبیفیرا Ambiphyra ، کریپتوکاریون Cryptocaryon یا بیماری سفیدک آب شور یا ایک دریایی ، اپیستیلیس Epistylis ، اودینیوم Oodinium و تریکودینا Trichodina و نیز عفونت های قارچی متداولcommon external fungal ماهی ها و تخمها شامل ساپرولگنیا Saprolegnia و آچلیا Achlya . جزئیات مشخصات ظاهری : #جامد دسته بندی محصول : #آزمایشگاهی, تنظیم کننده Ph جزییات ماده مالاشیت گرین (معرف): فرمول مولکولی:C۲۳H۲۵ClN۲ جرم مولی: ۳۶۴,۹۱۱gr/mol نقطه ذوب:۱۶۰ºC انحلال‌پذیری: در آب مخلوط شکل ظاهری: جامد سبز رنگ شرح ماده مالاشیت گرین (معرف): مالاشیت گرین یکی از فراورده‌های رنگی آنیلین است. کاربرد ماده مالاشیت گرین (معرف) در صنایع: به عنوان معرف به عنوان دارو برای #آبزیان انواع #بسته_بندی #ماده #مالاشیت_گرین : ۲۰گرمی #فروشگاه_اینترنتی_ستاپ #فروشگاه_آنلاین #آموزش #ستاپ
معرف مالاشیت گرین مالاشیت گرینC23H25ClN2 (به انگلیسی: Malachite green) با فرمول شیمیایی C23H25ClN2 (chloride) یک ترکیب #شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۵۱۳۹۸۳۴ است؛ که جرم مولی آن ۳۶۴٫۹۱۱ گرم بر مول می‌باشد. مالاشیت گرین یکی از فراورده‌های #رنگی آنیلین است. این ماده به‌عنوان یک ترکیب جهش‌زا و #سرطان‌زا شناخته‌شده است. بکار بردن این #دارو، برای ماهیانی که به مصرف انسان می‌رسند، سرطان‌زا بودن وتراتوژن بودن مالاشیت گرین در سال ۱۹۹۱ توسط FDA تایید شد، ممنوع شده است. مالاشیت.گرین malachite green به عنوان ماده بسیار موثر در درمان #عفونت‌های‌ #قارچی ماهی‌ها و تخم‌های آنها شناخته شده است . به علاوه مالاشیت‌گرین malachite green می‌تواند بر روی #انگل‌های خارجی تک یاخته‌ای آب شور و شیرین نیز موثر واقع شود. . مواردی که از تاثیر مالاشیت گرین MALACHITE GREEN یاد شده عبارتند از: ایکتیوفتینوس Ichthyophthinus (freshwater Ich) یا بیماری سفید یا ایک اب شیرین ، کاسترا Costra ، ، شیلو دونلا یا کیلودونلا Chilodonella ، آمبیفیرا Ambiphyra ، کریپتوکاریون Cryptocaryon یا بیماری سفیدک آب شور یا ایک دریایی ، اپیستیلیس Epistylis ، اودینیوم Oodinium و تریکودینا Trichodina و نیز عفونت های قارچی متداولcommon external fungal ماهی ها و تخمها شامل ساپرولگنیا Saprolegnia و آچلیا Achlya . جزئیات مشخصات ظاهری : #جامد دسته بندی محصول : #آزمایشگاهی, تنظیم کننده Ph جزییات ماده مالاشیت گرین (معرف): فرمول مولکولی:C۲۳H۲۵ClN۲ جرم مولی: ۳۶۴,۹۱۱gr/mol نقطه ذوب:۱۶۰ºC انحلال‌پذیری: در آب مخلوط شکل ظاهری: جامد سبز رنگ شرح ماده مالاشیت گرین (معرف): مالاشیت گرین یکی از فراورده‌های رنگی آنیلین است. کاربرد ماده مالاشیت گرین (معرف) در صنایع: به عنوان معرف به عنوان دارو برای #آبزیان انواع #بسته_بندی #ماده #مالاشیت_گرین : ۲۰گرمی #فروشگاه_اینترنتی_ستاپ #فروشگاه_آنلاین #آموزش #ستاپ
آب ژاول آب ژاول را برای گندزدایی و بوزدایی به کار می‌برند. از این ماده در صنعت به عنوان رنگ‌زدا و #سفیدکننده پارچه و خمیر کاغذ استفاده می‌شود. آب ژاول سدیم هیپوکلریت به انگلیسی (Sodium hypochlorite) ماده ای شیمیایی با فرمول NaClO است. شکل محلول این ماده به عنوان سفید کننده و با نام تجاری آب ژاول عرضه می شود. در کشورهای گوناگون با نام‌های مختلف نیز شناخته می‌شود. مانند بلیچ، واروکینا و آموکینا که بسته به غلظت آن به نام‌های تجاری گوناگون در بازار موجود است. آب ژاول را برای گندزدایی و بوزدایی به کار می‌برند. از این ماده در صنعت به عنوان رنگ‌زدا و سفیدکننده پارچه و خمیر کاغذ استفاده می‌شود. در خانه‌ها برای ضدعفونی کردن و سفید کردن رخت‌ها به هنگام رختشویی از این ماده استفاده می‌کنند. این محلول با نام‌های گوناگون در بازار به فروش می‌رسد. ویژگی‌های شیمیایی این ماده یا وایتکس که مایعی سفید کننده به شمار می‌رود، محلولی است حاوی درصدی از سدیم هیپوکلریت (NaOCl) محلول در آب. این نسبت بسته به مصارف مختلف، متفاوت است. آب ژاول ماده‌ای سمی است. رنگ آن نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است. خاصیت ضدعفونی‌کننده آب ژاول به دلیل تولید کلر آزاد می‌باشد. اگر با آب جوش ترکیب شود باعث آزاد شدن گاز کلر می‌شود. چنانچه به اشتباه نوشیده شود باید فوراً شیر نوشید. فرایند تولید این ماده  را از دمیدن گاز کلر درمحلول سدیم هیدروکسید تهیه می‌کنند. از جمله آزمایش‌هایی که روی این ماده انجام می‌شود تعیین مقدار «کلر آزاد» و تعیین مقدار NaOH است. «کلر آزاد» در اینجا اصطلاح است، چون در اینجا اکسیدکنندگی ناشی از یون هیپوکلریت است نه گاز کلر. طبق تعریف، «کلر آزاد» یک ترکیب سفیدکننده برابر مقدار کلری است که قدرت اکسیدکنندگی‌اش معادل قدرت هر مول از #ترکیب موردنظر باشد. این ماده محلولی ناپایدار است و در اثر #حرارت_و_نور به تدریج خاصیت خود را از دست می‌دهد. فروش مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی # آموزش #فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_اینترنتی_ستاپ #موادشوینده #مواد_شیمیایی #مواد
آب ژاول آب ژاول را برای گندزدایی و بوزدایی به کار می‌برند. از این ماده در صنعت به عنوان رنگ‌زدا و #سفیدکننده پارچه و خمیر کاغذ استفاده می‌شود. آب ژاول سدیم هیپوکلریت به انگلیسی (Sodium hypochlorite) ماده ای شیمیایی با فرمول NaClO است. شکل محلول این ماده به عنوان سفید کننده و با نام تجاری آب ژاول عرضه می شود. در کشورهای گوناگون با نام‌های مختلف نیز شناخته می‌شود. مانند بلیچ، واروکینا و آموکینا که بسته به غلظت آن به نام‌های تجاری گوناگون در بازار موجود است. آب ژاول را برای گندزدایی و بوزدایی به کار می‌برند. از این ماده در صنعت به عنوان رنگ‌زدا و سفیدکننده پارچه و خمیر کاغذ استفاده می‌شود. در خانه‌ها برای ضدعفونی کردن و سفید کردن رخت‌ها به هنگام رختشویی از این ماده استفاده می‌کنند. این محلول با نام‌های گوناگون در بازار به فروش می‌رسد. ویژگی‌های شیمیایی این ماده یا وایتکس که مایعی سفید کننده به شمار می‌رود، محلولی است حاوی درصدی از سدیم هیپوکلریت (NaOCl) محلول در آب. این نسبت بسته به مصارف مختلف، متفاوت است. آب ژاول ماده‌ای سمی است. رنگ آن نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است. خاصیت ضدعفونی‌کننده آب ژاول به دلیل تولید کلر آزاد می‌باشد. اگر با آب جوش ترکیب شود باعث آزاد شدن گاز کلر می‌شود. چنانچه به اشتباه نوشیده شود باید فوراً شیر نوشید. فرایند تولید این ماده  را از دمیدن گاز کلر درمحلول سدیم هیدروکسید تهیه می‌کنند. از جمله آزمایش‌هایی که روی این ماده انجام می‌شود تعیین مقدار «کلر آزاد» و تعیین مقدار NaOH است. «کلر آزاد» در اینجا اصطلاح است، چون در اینجا اکسیدکنندگی ناشی از یون هیپوکلریت است نه گاز کلر. طبق تعریف، «کلر آزاد» یک ترکیب سفیدکننده برابر مقدار کلری است که قدرت اکسیدکنندگی‌اش معادل قدرت هر مول از #ترکیب موردنظر باشد. این ماده محلولی ناپایدار است و در اثر #حرارت_و_نور به تدریج خاصیت خود را از دست می‌دهد. فروش مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی # آموزش #فروشگاه_اینترنتی #فروشگاه_اینترنتی_ستاپ #موادشوینده #مواد_شیمیایی #مواد