مواد شیمی آزمایشگاهیمشاهده همه

در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

پودر طلا

تماس بگیرید

مواد شیمی آزمایشگاهی

ید

۹۰۰,۰۰۰ ریال۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

هیدروکسیل آمونیم کلراید

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

نیکل کلراید

۶۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

نقره نیترات

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

نشاسته (قابل حل)

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل رد

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیلن بلو

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل گرین

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل اورانژ

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف لوگل

۷۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف مالاشیت گرین

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف گیمسا(محلول)

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف گیمسا

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف کار من

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فهلینگ B

۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فهلینگ A

۴۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فوشین

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فنل فتالئین

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف پپسین

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف تورنسل

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف تنتورید

۹۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

مس هیدروکسید

۶۶۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

مس استات

۶۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

مس(پودر)

۹۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

مرکوریک اکسید

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

لیتیم نیترات

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

لیتیم کلراید

۸۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

کواکس(۴دی متیل آمینوبنزالدئید)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

کلسیم کربنات

۷۰۰,۰۰۰ ریال

کالاهای سفارشیمشاهده همه

تارگت اسپاترینگ

تارگت طلا

تماس بگیرید

دستگاه و تجهیزاتمشاهده همه

ساخت ایران
ساخت ایران
ساخت ایران
ساخت ایران
ساخت ایران

تجهیزات آزمایشگاهی

پراب استیشن

تماس بگیرید
ساخت ایران
ساخت ایران
ساخت ایران

 

ما را در ایستاگرام دنبال کنید

ارائه مطالب مفید آموزشی ، محصولات ، خدمات ، تخفیفات و …

Unsupported get request. Object with ID '17841405293504722' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api