مواد شیمی آزمایشگاهیمشاهده همه

مواد شیمی آزمایشگاهی

ید

۷۲۰,۰۰۰ ریال۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

هیدروکسیل آمونیم کلراید

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

نیکل کلراید

۴۸۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

نقره نیترات

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

نشاسته (قابل حل)

تماس بگیرید

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل رد

۷۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیلن بلو

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل گرین

۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل اورانژ

۷۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف لوگل

۶۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف گیمسا(محلول)

۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف گیمسا

۵۸۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف کار من

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فهلینگ B

۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فهلینگ A

۴۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فوشین

۵۴۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فنل فتالئین

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف پیسین

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف تورنسل

۸۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف تنتورید

۷۲۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

مس هیدروکسید

۶۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

مس استات

۵۴۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

مس(پودر)

۹۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

مرکوریک اکسید

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

لیتیم نیترات

۶۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

لیتیم کلراید

۶۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

کواکس(۴دی متیل آمینوبنزالدئید)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

کلسیم کربنات

۶۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

کربن اکتیو(پودر)

۸۵۰,۰۰۰ ریال

کالاهای سفارشیمشاهده همه

تارگت اسپاترینگ

تارگت طلا

تماس بگیرید

دستگاه و تجهیزاتمشاهده همه

ساخت ایران
ساخت ایران
ساخت ایران
ساخت ایران

تجهیزات آزمایشگاهی

پراب استیشن

تماس بگیرید
ساخت ایران
ساخت ایران
ساخت ایران

 

ما را در ایستاگرام دنبال کنید

ارائه مطالب مفید آموزشی ، محصولات ، خدمات ، تخفیفات و …

اینستاگرام داده‌های نامعتبر را بازگرداند.