با توجه به گسترش روز افزون ستاپ ، تصمیم گرفته شد تا واحد فروش و انبار ستاپ از واحد تولید مجزا شده و به محل جدید در خیابان دماوند منتقل شود.

امور مربوط به فروش و تامین تجهیزات آزمایشگاهی در شعبه خیابان دماوند و امور مربوط به تولید ترازو ، پروفایلومتر و … در شعبه امیرآباد شمالی و همچنین امور مربوط به دریافت سفارش خارج از کشور در هر دو شعبه صورت می پذیرد.