کریستال دو بعدی

نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • Black Phosphorus

  Black Phosphorus ا بعاد کریستال: ۱۰ میلیمتر ساختار کریستال : ارتورومبیک (Orthorombic) مدل : سنتز شده ویژگی الکتریکی: نیمه هادی خلوص: ۹۹.۹۹۵% لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی که به روش exfoliation می...


  رایگان

 • GeS (Germanium sulfide)

  GeS (Germanium sulfide) ابعاد کریستال: ۱۰ میلیمتر ساختار کریستال : ارتورومبیک (Orthorombic) مدل : سنتز شده ویژگی الکتریکی: نیمه هادی خلوص: ۹۹.۹۹۵% لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی که به روش exfoliation می...


  رایگان

 • GeSe (Germanium Selenide)

  GeSe (Germanium Selenide) ابعاد کریستال: ۱۰ میلیمتر ساختار کریستال : ارتورومبیک (Orthorombic) مدل : سنتز شده ویژگی الکتریکی: نیمه هادی خلوص: ۹۹.۹۹۵% لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی که به روش exfoliation می...


  رایگان

 • Hexagonal Boron Nitride (h-BN)

  Hexagonal Boron Nitride (h-BN) ابعاد کریستال: ۱ میلیمتر ساختار کریستال : هگزاگونال مدل : سنتز شده ویژگی الکتریکی: عایق و نیمه رسانا خلوص: Grade A لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی که به...


  رایگان

 • NbS2 (2H Niobium Disulfide)

  NbS2 (2H Niobium Disulfide) ابعاد کریستال: ۲ میلیمتر ساختار کریستال : هگزاگونال مدل : سنتز شده ویژگی الکتریکی: رسانا و ابر رسانا خلوص: ۹۹.۹۹۵% لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی که به روش...


  رایگان

 • NbSe2 (2H Niobium Diselenide)

  NbSe2 (2H Niobium Diselenide) ابعاد کریستال: ۱۰ میلیمتر ساختار کریستال : هگزاگونال مدل : طبیعی ویژگی الکتریکی: رسانا و ابر رسانا خلوص: ۹۹.۹۸% لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی که به روش exfoliation...


  رایگان

 • Natural graphite

  Natural graphite ابعاد کریستال: ۱ میلیمتر ساختار کریستال : هگزاگونال ویژگی الکتریکی: رسانا مدل : طبیعی خلوص: ۹۹.۹۸% لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی که به روش exfoliation می توان آنها را به...


  رایگان

 • HOPG (Highly oriented pyrolytic graphite)

  HOPG (Highly oriented pyrolytic graphite) ابعاد کریستال: ۱.۲ سانتی متر مربع و ضخامت ۲ میلیمتر ساختار کریستالی: هگزاگونال ویژگی الکتریکی: رسانا مدل: سنتز شده خلوص: ۹۹.۹۹۵ % لایه های کریستال توسط نیروی واندروالس به یکدیگر وصل شده اند به نحوی...


  رایگان