در انبار موجود نمی باشد

لوازم و مواد آزمایشگاهی

ماسک فیلتر دار بدون کربن اکتیو

۱۲۵,۰۰۰ ریال
تخفیف
در انبار موجود نمی باشد

لوازم و مواد آزمایشگاهی

ماسک فیلتر دار دارای کربن اکتیو

۳۶,۰۰۰ ریال ۳۲,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

لوازم و مواد آزمایشگاهی

ماسک فیلتر دار دارای کربن اکتیو

۱۲۵,۰۰۰ ریال
Call Now Button