ماسک فیلتر دار دارای کربن اکتیو ایرانی

ماسک فیلتر دار بدون کربن اکتیو

خارجی

فروشگاه اینترنتی ستاپ با مشاهده نیاز بازارداخلی اقدام به خرید و تامین ماسک های فیلتر دار مناسب برای آزمایشگاه ها بصورت مستقیم از شرکت های سازنده خارج از کشور نموده است و این محصولات را بدون واسطه در اختیار مشتریان خود قرار می دهد