تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۵,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۲۴۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

لوازم آزمایشگاهی

چسب نسوز – چسب کپتون

۲۰۰,۰۰۰ ریال۳۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم آزمایشگاهی

بشر شیشه ای پیرکس

۱۱۵,۰۰۰ ریال۲۶۰,۰۰۰ ریال

لوازم آزمایشگاهی

پتری دیش شیشه ای

۱۰۰,۰۰۰ ریال۱۲۵,۰۰۰ ریال

لوازم آزمایشگاهی

پیپت پاستور پلاستیکی

۶,۰۰۰ ریال۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم آزمایشگاهی

پیپت پاستور شیشه ای

۱۳,۰۰۰ ریال۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم آزمایشگاهی

رک سرسمپلر

۲۲۰,۰۰۰ ریال

لوازم آزمایشگاهی

سرسمپلر

۴۵۰,۰۰۰ ریال۵۵۰,۰۰۰ ریال
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

لوازم آزمایشگاهی

ژل Calgonate

۷۰۰,۰۰۰ ریال

انواع کوارتز

شیشه های FTO

۳۱۰,۰۰۰ ریال۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم آزمایشگاهی

انواع پنس

تماس بگیرید
Call Now Button