۵۸۰,۰۰۰ ریال۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

کاربردها: در صنعت نیمه هادی- به عنوان شیشه دما بالا – به عنوان زیرلایه مناسب با قابلیت عبور دهی طیف IR و UV –  استفاده در فوتولیتوگرافی به عنوان زیرلایه برای ماسک

مقدار پیوندهای OH موجود در شیشه:                                           ۱۵۰ppm

مقدار ناخالصی موجود در شیشه:                                              ۲۰-۴۰ppm

چگالی:                                                                               ۲٫۲ g/

سختی شیشه :                                      ۵٫۵ – ۶٫۵ Mohs’ Scale 570 KHN 100

 

درصورت خرید این محصول 580-3750 امتیاز! بدست خواهید آورد ۱۱۲,۵۰۰ ریال-۶۶,۰۰۰ ریال!
درصورت خرید این محصول 580-3750 امتیاز! بدست خواهید آورد ۱۱۲,۵۰۰ ریال-۶۶,۰۰۰ ریال!
انواع-شیشه : ۱۰cm×۱۰cm به ضخامت ۱ میلی متر

پاک کردن
صفحه کوارتز
شیشه کوارتز
خدمت ویژه=>ثبت سفارش کالا و از خارج از کشور
Call Now Button