۱۱۵,۰۰۰ ریال۲۶۰,۰۰۰ ریال

بشرهای آزمایشگاهی و بشر شیشه ای پیرکس supertek از لحاظ شکل، کاربرد و جنس متفاوت هستند و با توجه به حیطه ی کاری مورد استفاده قرار می گیرند. این ظروف دارای درجه بندی روی جداره بوده و این درجه بندی در بشرهای مختلف ممکن است متفاوت باشد و حجم هر ظرف نیز روی آن حک شده است.

صاف
پتری دیش شیشه ای پیرکس
بشر شیشه ای پیرکس
Call Now Button