۲۰۷,۰۰۰ ریال۴۷۹,۰۰۰ ریال

بشرهای آزمایشگاهی و بشر شیشه ای پیرکس supertek از لحاظ شکل، کاربرد و جنس متفاوت هستند و با توجه به حیطه ی کاری مورد استفاده قرار می گیرند. این ظروف دارای درجه بندی روی جداره بوده و این درجه بندی در بشرهای مختلف ممکن است متفاوت باشد و حجم هر ظرف نیز روی آن حک شده است.

درصورت خرید این محصول 207-479 امتیاز! بدست خواهید آورد ۱۴,۳۷۰ ریال-۷,۵۹۰ ریال!
درصورت خرید این محصول 207-479 امتیاز! بدست خواهید آورد ۱۴,۳۷۰ ریال-۷,۵۹۰ ریال!
حجم :

پاک کردن
پتری دیش شیشه ای پیرکس
بشر شیشه ای پیرکس
خدمت ویژه=>ثبت سفارش کالا و از خارج از کشور
Call Now Button