۲۰۵,۰۰۰ ریال

پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و فطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. مدل های ST به پنس های نقره ای معروف هستند.

نوک تیز

10 در انبار

درصورت خرید این محصول 205 امتیاز! بدست خواهید آورد ۶,۱۵۰ ریال!
پنس فلزی مدل ST - 14
پنس فلزی مدل ST – 14

۲۰۵,۰۰۰ ریال

Call Now Button