۴۴۰,۰۰۰ ریال

پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و قطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. در برخی از کارهای آزمایشگاهی نیازمند پنس هایی هستیم که نوک آنها دقت مناسبی داشته باشند تا بتوان….

نوک تیز

9 در انبار

پنس فلزی مدل SA - SS
پنس فلزی مدل SA – SS

۴۴۰,۰۰۰ ریال

Call Now Button