۳۹۵,۰۰۰ ریال

پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و قطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. در برخی از کارهای آزمایشگاهی نیازمند پنس هایی هستیم که نوک آنها دقت مناسبی داشته باشند تا …

نوک تیز

10 در انبار

پنس فلزی مدل SA - AA
پنس فلزی مدل SA – AA

۳۹۵,۰۰۰ ریال

Call Now Button