۴۳۰,۰۰۰ ریال

پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و قطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. در برخی از کارهای آزمایشگاهی نیازمند پنس هایی هستیم که نوک آنها دقت مناسبی داشته باشند تا…

نوک تیز سرکج

8 در انبار

پنس فلزی مدل SA - 7
پنس فلزی مدل SA – 7

۴۳۰,۰۰۰ ریال

Call Now Button