۴۶۰,۰۰۰ ریال

پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و قطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. در برخی از کارهای آزمایشگاهی نیازمند پنس هایی هستیم که نوک آنها دقت مناسبی داشته باشند تا…

نوک تیز

9 در انبار

درصورت خرید این محصول 460 امتیاز! بدست خواهید آورد ۱۳,۸۰۰ ریال!
پنس فلزی مدل SA - 5
پنس فلزی مدل SA – 5

۴۶۰,۰۰۰ ریال

Call Now Button