۴۲۰,۰۰۰ ریال

پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و قطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. در برخی از کارهای آزمایشگاهی نیازمند پنس هایی هستیم که نوک آنها دقت مناسبی داشته باشندتا …

نوک تیز

10 در انبار

پنس فلزی مدل SA - 00
پنس فلزی مدل SA – 00

۴۲۰,۰۰۰ ریال

Call Now Button