۴۳۰,۰۰۰ ریال۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال

در واقع همان شیشه معمولی می باشد که با روش های مختلف لایه نشانی مانند لایه نشانی تحت خلا یا روش اسپری لایه های نازک رسانا با ضخامت چند ده یا چند صد نانومتر بر روی آنها لایه نشانی می گردد. مهمترین لایه های رسانا

صاف
انواع شیشه های ITO
شیشه های ITO
Call Now Button