1,660,000,000  996,000,000 

مدل : CVD-PECVD
قابلیت های دستگاه به صورت اختیاری قابل تغییر می باشد، در صورت درخواست دستگاه استاندارد شرکت، دستگاه به همراه آموزش نحوه رشد نالوله کربنی ارایه خواهد شد.

ضمانت بازگشت وجه تحویل سریع کالا
رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما

1,660,000,000  996,000,000 

Call Now Button