۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال

****قیمت به ازای 100 سی سی می باشد. ****

**** در صورت خرید 4 لیتر، این محصول در بسته بندی اصل ارایه می شود. در غیر این صورت در بسته بندی متفرقه ارایه می گردد. *****

 

در تمامی مراحل ساخت کانال های میکروفلوییدیک، که از پلیمر SU-8 استفاده می شود، این دولوپر ( SU-8 Developer )به عنوان حلال آن مورد استفاده قرار می گیرد.

درصورت خرید این محصول 1520 امتیاز! بدست خواهید آورد ۴۵,۶۰۰ ریال!
su-8 developewr
حلال su-8 developer

۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال

Call Now Button