132,000,000  99,000,000 

ترازو دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی 4 رقم دارای محفظه ی توزین است که مواد ارزشمند گرمی در محفظه ، توزین می گردد.

اندازه گیری جرم تا 100 گرم با دقت 0.0001 گرم

مدل DLS100-6
دقت چهار رقم اعشار
توزین تا 300 گرم
خطای اندازه گیری: در رقم آخر +- 3 واحد

دانلود کاتالوگ دقیق آزمایشگاهی

ضمانت بازگشت وجه تحویل سریع کالا
ترازوی 4 رقم اعشار
ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی 4 رقم

132,000,000  99,000,000 

Call Now Button