تماس بگیرید

ترازو دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی دارای محفظه ی توزین است که مواد ارزشمند گرمی در محفظه ، توزین می گردد.

این امر برای جلوگیری از تاثیر هوا بر وزن مواد می باشد که استاندارد ترین روش برای محاسبه دقیق وزن مواد گرمی است .

دانلود کاتالوگ دقیق آزمایشگاهی

Call Now Button