۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ترازو دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی 3 رقم دارای محفظه ی توزین است که مواد ارزشمند گرمی در محفظه ، توزین می گردد.

اندازه گیری جرم تا 300 گرم با دقت 0.001 گرم

 

دانلود کاتالوگ دقیق آزمایشگاهی

درصورت خرید این محصول 55000 امتیاز! بدست خواهید آورد ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال!
ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی 3 رقم
ترازوی دقیق آزمایشگاهی دیجیتالی 3 رقم

۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

Call Now Button