تماس بگیرید

ضخامت ۳ میلیمتر

قطر ۲ اینچ

خلوص ۹۹.۹۵%

Call Now Button