تماس بگیرید

ضخامت ۳ میلیمتر

قطر ۲ اینچ

خلوص: ۹۹.۹۵%

Call Now Button