تماس بگیرید

ضخامت ۳ میلیمتر

قطر ۲ اینچ

خلوص ۹۹.۹۹%

Call Now Button