تماس بگیرید

ضخامت ۳ میلیمتر

قطر ۲ اینچ

خلوص ۹۹.۹۹%

 

Call Now Button