پنس پلاستیکی

نمایش دادن همه 4 نتیجه

 • پنس پلاستیکی مدل 93302

  پنس پلاستیکی مدل 93302 پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و فطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. این مدل از پنس ها برای استفاده در کنار مواد شیمیایی (مانند برخی اسیدها...


  65,000 ریال

 • پنس پلاستیکی مدل 93305

  پنس پلاستیکی مدل 93305 پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و قطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. این مدل از پنس ها برای استفاده در کنار مواد شیمیایی (مانند برخی اسیدها...


  65,000 ریال

 • پنس پلاستیکی مدل 93300

  پنس پلاستیکی مدل 93300 پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و قطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. این مدل از پنس ها برای استفاده در کنار مواد شیمیایی (مانند برخی اسیدها...


  65,000 ریال

 • پنس پلاستیکی مدل 93303

  پنس پلاستیکی مدل 93303 پنس وسیله مناسبی برای جابجا کردن نمونه های آزمایشگاهی و قطعات ریز الکترونیکی بدون برخورد مستقیم دست به آن ها می باشد. این مدل از پنس ها برای استفاده در کنار مواد شیمیایی (مانند برخی اسیدها...


  65,000 ریال