انواع کوارتز

شیشه های FTO

780,000 2,450,000 
780-2450 امتیاز

انواع کوارتز

شیشه های ITO

790,000 3,900,000 
790-3900 امتیاز
Call Now Button