در حال نمایش 6 نتیجه

ماسک فیلتر دار بدون کربن اکتیو FFP2 – N95

قیمت اصلی 145.000 ریال بود.قیمت فعلی 130.000 ریال است.

ماسک فیلتر دار دارای کربن اکتیو N95 – FFP2

قیمت اصلی 155.000 ریال بود.قیمت فعلی 140.000 ریال است.

ماسک فیلتر دار دارای کربن اکتیو N99 – FFP3

قیمت اصلی 240.000 ریال بود.قیمت فعلی 200.000 ریال است.

ماسک فیلتر دار بدون کربن اکتیو FFP3 – N99

قیمت اصلی 180.000 ریال بود.قیمت فعلی 160.000 ریال است.

ماسک فیلتر دار بدون کربن اکتیو FFP2 – N95

قیمت اصلی 105.000 ریال بود.قیمت فعلی 90.000 ریال است.