انواع شیشه رسانا

شیشه استاندارد یک ماده عایق است که می تواند با آبکاری یک فیلم رسانا (فیلم ITO یا FTO) روی سطح آن رسانا شود.

این شیشه رسانا است. از نظر نوری شفاف با درخشش منعکس شده متفاوت است. این تفاوت بستگی به نوع سری شیشه های رسانای پوشش داده شده دارد.

شیشه های رسانا از نظر نوری شفاف و بر روی آن لایه های نازکی پوشش داده میشود که این لایه ها قابلیت رسانایی الکتریکی به سطح شیشه می دهد.

شیشه رسانا از ترکیب مواد معدنی و آلی ساخته شده است. این لایه های نازک معمولاً از اکسید رسانای شفاف (TCO)،  به شکل اکسید قلع ایندیم (ITO)، اکسید قلع دوپ‌شده با فلوئور (FTO) و اکسید روی دوپ‌شده تشکیل می‌شوند.

نمایش دادن همه 3 نتیجه