تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۵,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۲۴۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال
ساخت ایران
ساخت ایران
ساخت ایران
ساخت ایران

لوازم و مواد آزمایشگاهی

پودر طلا

تماس بگیرید

تارگت اسپاترینگ

تارگت طلا

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

لوازم و مواد آزمایشگاهی

چسب نسوز – چسب کپتون

۲۰۰,۰۰۰ ریال۳۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

ید

۷۲۰,۰۰۰ ریال۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

هیدروکسیل آمونیم کلراید

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

نیکل کلراید

۴۸۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

نقره نیترات

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

نشاسته (قابل حل)

تماس بگیرید

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل رد

۷۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیلن بلو

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
Call Now Button