هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

سنسور

0

استرین گیج

استرین گیج  یا حسگر استرین سنسوری است که مقاومت آن با اعمال نیرو یا استرین تغییر می کند. این حسگر…