مشخصهمقدار
نویسنده مسئول:حبیب باقری
مرتبه علمی:استاد یار
دانشکده:شیمی
دانشگاه:صنعتی شریف
H-INDEX:40
Impact Factor:5.705
آدرس صفحه مقاله:https://link.springer.com/article/10.1007/s00604-018-3070-5
سبد خرید محصول با موفقیت حذف شد. بازگردانی محصول
  • هیچ محصولی در سبد وجود ندارد.
بروزرسانی ...