مشخصهمقدار
نویسنده مسئول:محسن یارمحمدی
مرتبه علمی:استاد یار
دانشکده:
دانشگاه:امیر کبیر
H-INDEX:9
Impact Factor:3.906
آدرس صفحه مقاله:https://europepmc.org/abstract/med/30519687
سبد خرید محصول با موفقیت حذف شد. بازگردانی محصول
  • هیچ محصولی در سبد وجود ندارد.
بروزرسانی ...