۷۰۰,۰۰۰ ریال

معرف متیل رد یك اندیكاتور pH است كه در محدوده بين pH 6 زرد و pH 4.4 قرمز واکنش نشان می دهد .

معرف متیل رد
معرف متیل رد

۷۰۰,۰۰۰ ریال

Call Now Button