۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

فنل فتالئین یک ترکیب شیمیایی با فرمول C20H14O4 و اغلب اوقات به صورت مختصر به صورت ” HIn ” یا ” phph ” نوشته می شود .

از فنل فتالئین اغلب اوقات به عنوان شناساگری برای تیتراسیون های اسید – بازی استفاده می شود . در این رابطه ، ای ماده در محلول های اسیدی بی رنگ و در

محلول های بازی صورتی رنگ می شود .

فنل فتالئین
معرف فنل فتالئین

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

شناسه محصول: 3110 دسته: برچسب:
Call Now Button