۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فوتو رزیست مثبت (ACR 2007 – ARC 2009)

 شرایط کار:

۱- پوشش دهی چرخشی                                          (speed = 2000-5000 rpm time = 20-30 second)

۲- پیش پخت(Pre bake)
                                                                                                                         ۱۰ min < Time < 15 min
                                                                                                              ۱۰۰ °C < Temp (oven) < 110 °C                                                                   
زمان پخت بستگی به ضخامت رزیست دارد.

1 در انبار

درصورت خرید این محصول 7000 امتیاز! بدست خواهید آورد ۲۱۰,۰۰۰ ریال!
فوتو رزیست
فوتورزیستS1813 (۲۵cc)

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

خدمت ویژه=>ثبت سفارش کالا و از خارج از کشور
Call Now Button