2,200,000 11,000,000 

مونو سدیم فسفاته (MSP) که به نام های monobasic sodium phosphate یک ترکیب غیر طبیعی که کاتیون آن سدیم و آنیون آن (H2PO4−) می باشد. این ترکیب به صورت خشک، 1 آبه و دو آبه قابل دسترسی می باشد. سدیم دی هیدروژن فسفات از خالص سازی جزئی فسفریک اسید ایجاد می شود. با گرما دادن این نمک بالاتر از 169°C باعث ایجاد سدیم اسید پیروفسفات می شود.

ضمانت بازگشت وجه تحویل سریع کالا
بسته بندی :
گرید :
پاک کردن
سدیم دی هیدروژن فسفات
سدیم دی هیدروژن فسفات دکتر مجللی
با خرید این محصول 2200-11000 امتیاز! بدست خواهید آورد 198,000 -66,000 !
با خرید این محصول 2200-11000 امتیاز! بدست خواهید آورد 198,000 -66,000 !
شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,
Call Now Button