۹۰۰,۰۰۰ ریال

پودر آلومینیوم همان آلومینیوم پودرشده است.

این ماده در ابتدا توسط ابزار مکانیکی با استفاده از ماشین خرد کننده سنگ معدن به منظور ایجاد ذرات تولید شد.

درصورت خرید این محصول 900 امتیاز! بدست خواهید آورد ۲۷,۰۰۰ ریال!
آلومینیوم (پودر)

۹۰۰,۰۰۰ ریال

Call Now Button