در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

پودر طلا

تماس بگیرید

مواد شیمی آزمایشگاهی

ید

۹۰۰,۰۰۰ ریال۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

هیدروکسیل آمونیم کلراید

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

نیکل کلراید

۶۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

نقره نیترات

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

نشاسته (قابل حل)

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل رد

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیلن بلو

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل گرین

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل اورانژ

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف لوگل

۷۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف مالاشیت گرین

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف گیمسا(محلول)

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف گیمسا

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف کار من

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فهلینگ B

۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فهلینگ A

۴۵۰,۰۰۰ ریال
Call Now Button