مواد شیمی آزمایشگاهی

ید

۷۲۰,۰۰۰ ریال۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

هیدروکسیل آمونیم کلراید

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

نیکل کلراید

۴۸۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

نقره نیترات

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

نشاسته (قابل حل)

تماس بگیرید

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل رد

۷۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیلن بلو

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل گرین

۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف متیل اورانژ

۷۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف لوگل

۶۵۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف گیمسا(محلول)

۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف گیمسا

۵۸۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف کار من

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فهلینگ B

۵۰۰,۰۰۰ ریال

مواد شیمی آزمایشگاهی

معرف فهلینگ A

۴۵۰,۰۰۰ ریال
Call Now Button