ما در ستاپ تلاش می کنیم تامین لوازم و مواد آزمایشگاه ها را تسهیل کنیم.

در این راستا در فروشگاه اینترنتی ستاپ مجموعه کاملی از انواع وسایل آزمایشگاهی شامل شیشه آلات آزمایشگاهی، تجهیزات و مواد شیمیایی با قیمتی مناسب عرضه می شود.

فروشگاه اینترنتی ما شامل لیستی محدود از مواد ، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی می باشد که با شناخت خوب بازار و تانمند بودن در وارد کردن تجهیزات به داخل کشور ، در تامین تجهیزات آزمایشگاهها تلاش می کنیم.

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید