تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۵,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف
در انبار موجود نمی باشد
۲۴۰,۰۰۰ ریال ۲۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم و مواد آزمایشگاهی

پودر طلا

تماس بگیرید
در انبار موجود نمی باشد

لوازم و مواد آزمایشگاهی

چسب نسوز – چسب کپتون

۲۰۰,۰۰۰ ریال۳۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم و مواد آزمایشگاهی

بشر شیشه ای پیرکس

۱۱۵,۰۰۰ ریال۲۶۰,۰۰۰ ریال

لوازم و مواد آزمایشگاهی

پتری دیش شیشه ای

۱۰۰,۰۰۰ ریال۱۲۵,۰۰۰ ریال

لوازم و مواد آزمایشگاهی

پیپت پاستور پلاستیکی

۶,۰۰۰ ریال۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم و مواد آزمایشگاهی

پیپت پاستور شیشه ای

۱۳,۰۰۰ ریال۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم و مواد آزمایشگاهی

رک سرسمپلر

۲۲۰,۰۰۰ ریال

لوازم و مواد آزمایشگاهی

سرسمپلر

۴۵۰,۰۰۰ ریال۵۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم و مواد آزمایشگاهی

بشر مجموعه ۵ عددی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد

لوازم و مواد آزمایشگاهی

ژل Calgonate

۷۰۰,۰۰۰ ریال

لوازم و مواد آزمایشگاهی

انواع ال ای دی LED

تماس بگیرید

انواع کوارتز

شیشه های FTO

۳۱۰,۰۰۰ ریال۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

لوازم و مواد آزمایشگاهی

انواع پنس

تماس بگیرید
Call Now Button