ال ای دی طول موج ماکزیمم 520

ال ای دی  LED

رنگ این  LED سبز می باشد. برای محافظت و جلوگیری از سوختن این چشمه نوری، بهتر است، یک مقاومت ۱ کیلو اهم به صورت سری با ال ای دی بسته شود تا مانع عبور جریان زیاد و سوختن آن شود.

این محصول در طول موج های مختلف ماکزیمم 420 تا 800 از خارج از کشور تهیه شده و برای استفاده آزمایشگاهی دانشجویان و دانشگاهیان و همچنین آزمایشگاههای کشور تامین گردیده است.