تجهیزات اپتومکانیک

کلیه محصولات اپتومکانیک ساخت و تولید همین مجموعه است جهت ثبت سفارش خرید / تامین و ساخت با ما تماس بگیرید

اسپاترینگ
AFM

انواع شیشه ، کوارتز و ویفر

دریافت سفارش ساخت و تامین جهت استفاده در کوره ، نیروگاه سلول خورشیدی و آزمایشگاه های سراسر کشور

انواع تارگت اسپاترینگ

دریافت سفارش ساخت و تامین انواع تارگت اسپاترینگ ، ساخت کشور چین ، تحویل 5 هفته از دریافت سفارش

تجهیزات و

قطعات اپتو مکانیک

تامین از شرکت های معتبر Thorlabs , newport , ….
دریافت سفارش ساخت

انواع کریستال دو بعدی

دریافت سفارش ساخت و تامین انواع کریستال های دو بعدی ، تامین از هر کشوری که بخواهید ، زمان تحویل پس از بررسی کشور تولید کننده